POLITYKA JAKOŚCI

Poprzez Politykę Jakości rozumiemy ciągłe dążenie do doskonałości działania naszej firmy wspieranej przez skuteczny system zarządzania jakością.

Firma działa tylko wtedy, kiedy posiada dobry Produkt i dobrych Pracowników, którzy potrafią ten produkt sprzedać dobrym Klientom, czyli takim którzy są zadowoleni ze współpracy z nami i z którymi budujemy markę naszej firmy.

Nasz Produkt to:

  • odczynniki do diagnostyki medycznej
  • testy diagnostyczne
  • sprzęt medyczny

Nasi Klienci to:

  • laboratoria publicznej służby zdrowia
  • laboratoria prywatne
  • apteki i hurtownie farmaceutyczne
  • gabinety lekarskie
  • sieci handlowe z nowoczesnych kanałów sprzedaży

Nasi Pracownicy to:

starannie dobrani specjaliści w dziedzinie sprzedaży, marketingu, produkcji i logistyki, tworzący wybitny zespół ludzi potrafiących w warunkach bardzo silnej międzynarodowej konkurencji corocznie zwiększać udział rynkowy naszych produktów.

Te trzy fundamenty firmy stale doskonalimy.

Produkt – starannie dobieramy i stale rozszerzamy ofertę produktową o najlepszej relacji jakości do ceny.

Klient – w naszej branży obowiązuje zasada „prawdziwa sprzedaż zaczyna się po sprzedaży” dlatego kładziemy nacisk na indywidualną obsługę klienta, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować warunki, jakich nasza konkurencja nie jest w stanie zaoferować przy zapewnieniu rentowności naszych działań.

Pracownik – w firmie obowiązuje zasada Pracownik to też Klient, dlatego przywiązujemy dużą wagę do naszej kultury pracy i kultury osobistej. Współpracę opieramy na zaufaniu i fachowości, umożliwiającym przekazywanie pracownikom uprawnień w zakresie, za który odpowiadają, a Kierownictwu Firmy pozwala skupić się na przyszłości firmy, a nie na tym, co raz już zostało ustalone.

Nasza Misja – naszą misją jest dostarczanie wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wspierających profilaktykę zdrowotną oraz podnoszących świadomość społeczną w zakresie występujących zagrożeń cywilizacyjnych i możliwości przeciwdziałania im.

Naszym Celem jest trwała pozycja na rynku dzięki systematycznie wypracowanym zyskom z prowadzonej działalności, przy przestrzeganiu obowiązujących nas wymagań prawnych, wymagań klienta oraz norm ISO 9001 i ISO 13485 w zgodzie z zasadami etyki społecznej i biznesowej.

30.04.2018

© 2022 Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa