Kontakt

Adres

Tomasza Zana 4
04-313 Warszawa
Biuro czynne w godz.: 8:00-16:30

NIP: 113-00-24-519 REGON: 008106815 KRS: 417244

Firma została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rachunku bankowego:
89 1750 0009 0000 0000 2057 3357

 

Email

info@hydrex.pl

 

Telefon

+48 22 673 13 60
Obsługa Klienta i Zamówień: +48 22 673 13 60
Serwis i Reklamacje: +48 801 000 977
Fax: +48 22 673 13 54

© 2022 Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa