Najczęstsze pytania

Udzieliliśmy odpowiedzi na pytania, wierząc, że pomoże to wyjaśnić najczęstsze wątpliwości dotyczące tematu koronawirusa.

1. Jakimi testami wykrywa się obecność wirusa SARS-CoV w organizmie?

Diagnostyka koronawirusa u pacjentów z podejrzeniem zakażenia ma duże znaczenie w kontekście ograniczania zasięgu epidemii. Badania wykorzystywane w celu wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 to przede wszystkim, zgodnie z zalecaniami WHO, testy genetyczne metodą RT-PCR, a pomocniczo również testy immunologiczne. Przydatne okazują się testy serologiczne, które służą do wykrywania przeciwciał zwalczających koronawirusy. Wykonuje się je poprzez analizę surowicy krwi pobranej od pacjenta.

2. Jaka jest różnica pomiędzy szybkimi testami a testami laboratoryjnymi?

Czułość testów laboratoryjnych ( genetycznych) jest wyższa niż szybkich testów i dlatego pozwalają wykryć infekcję wcześniej. Testy serologiczne ( szybkie testy) stosuje się jako metodę wspomagającą w celu monitorowania sytuacji epidemiologicznej -można je wykonać szybciej i mniejszym nakładem środków niż badania genetyczne.

3. Jaka jest różnica między przeciwciałami IgG i IgM?

IgG i IgM to dwa rodzaje immunoglobulin, które powstają w odpowiedzi na antygen wirusowy. IgM jest wytwarzany na wcześniejszym etapie, krótko po kontakcie z antygenem, a IgG pojawia się na późniejszym etapie i pozostaje dłużej wykrywalny, dając potencjalną odporność.

4. Czy można samodzielnie wykonać szybki test?

Nie zalecamy samodzielnego wykonywania testu. Testy są przeznaczone do diagnostyki in vitro i do użytku profesjonalnego, dlatego muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę.

5. Czy wynik szybkiego testu może być negatywny, a osoba może być nadal zarażona?

Tak, jest to „fałszywie negatywny”wynik. Nie wynika to z wadliwości testu, ale z etapu infekcji oraz indywidualnej odpowiedzi układu odpornościowego każdej osoby.

6. Czy wynik szybkiego testu może być pozytywny, a badana osoba być już uodporniona na wirusa?

Tak, ale wynik ten powinien być potwierdzony testami laboratoryjnymi. Należy pamiętać, aby zachować środki ochrony osobistej i zabezpieczyć twarz maseczką.

7. Co zrobić, gdy test nie wskazał żadnego wyniku?

Jeżeli test nie wskazał nawet linii kontrolnej, po wprowadzeniu próbki, należy powtórzyć analizę z nowym testem i nową próbką.

8. Co zrobić, jeśli wynik jest negatywny, a i zaczynasz rozwijać objawy?

Ilekroć pojawią się objawy, niezależnie od wyniku testu, należy skorzystać z infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590

© 2022 Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa