Certyfikaty Jakości dla Hydrex

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Hydrex Diagnostics po raz kolejny pozytywnie przeszedł audyt certyfikacji SZJ w zakresie zgodności z normą PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 13485. Niniejsze certyfikaty są poświadczeniem spełnienia najwyższych, międzynarodowych standardów w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.
Dzięki codziennej pracy zgodnie z normami ISO Hydrex Diagnostics ma możliwość podnoszenia poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. 

Certfikat PN-EN ISO 13485:2016-04

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10

We are very proud to announce that Hydrex Diagnostics has once again successfully passed the QMS certification audit in terms of compliance with the PN-EN ISO 9001 and PN-EN ISO 13485 standards. These certificates are a confirmation of the highest international standards in the field of the Quality Management System. Thanks to daily work in accordance with ISO standards, we have the ability to increase the quality level of the products and services provided by constantly improving methods and methods of operation.

Certificate PN-EN ISO 9001:2015-10

Certificate PN-EN ISO 13485:2016-04

© 2022 Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa