Wspieramy potrzebujących

W tym roku po raz kolejny pracownicy Hydrex Diagnostics, podczas corocznej konferencji podsumowującej miniony rok zorganizowali aukcję charytatywną.

Aukcja została zorganizowana we własnym, firmowym gronie, a całkowity dochód z aukcji został przekazany na cele charytatywne, w tym roku na rzecz dzieci znajdujących się w hospicjum domowym ( Fundacja Promyczek), osób starszych ( Fundacja Pod Dębem) i dzieci po ciężkich urazach, przebywających w klinice Budzik.

Nietypowość całej akcji polega na tym, że nie wolno było na aukcji sprzedawać przedmiotów, które można kupić – na sprzedaż mogły być wystawione tylko i wyłącznie: usługi lub przedmioty wykonane własnoręcznie lub wymagające od osoby wystawiającej dodatkowego osobistego zaangażowania. Do zebranej kwoty firma Hydrex dopłaciła drugie tyle, czyli podwoiła kwotę przeznaczoną na cele charytatywne.

Całkowity dochód z aukcji wyniósł ponad 22 000 zł.

Przekazanie zebranej kwoty odbyło się bardzo demokratycznie – pracownicy głosowali, na które fundacje powinna zostać przeznaczona uzyskana z aukcji suma.

Cieszymy się, że możemy pomagać!

© 2022 Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa