Contact us

Do you have any questions? We are here to answer them. You will find our correspondence details.

You can also use the contact form

Adress

Tomasza Zana 4
04-313 Warszawa
Biuro czynne w godz.: 8:00-16:30

NIP: 113-00-24-519 REGON: 008106815 KRS: 417244

Firma została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rachunku bankowego:
89 1750 0009 0000 0000 2057 3357

Email

info@hydrex.pl

Phone

+48 22 673 13 60
Customer service and orders: +48 22 673 13 60
Repair service and Complaints: +48 801 000 977
Fax: +48 22 673 13 54

© 2018 Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k., ul. T. Zana 4, 04-313 Warszawa