Contact us

Do you have any questions? We are here to answer them. You will find our correspondence details.

You can also use the contact form

Adress

Aleja Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa
Biuro czynne w godz.: 8:00-16:30

NIP: 113-00-24-519 REGON: 008106815 KRS: 0000979053

Firma została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rachunku bankowego:
89 1750 0009 0000 0000 2057 3357

Email

info@hydrex.pl

Phone

+48 22 673 13 60
Customer service and orders: +48 22 673 13 60
Repair service and Complaints: +48 801 000 977
Fax: +48 22 228 20 84

© 2022 Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa