W trosce o seniorów.

Sytuacja seniorów w Polsce nie jest łatwa, a liczba osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potrzebujących opieki środowiskowej wynosi ok. 2 mln i  systematycznie rośnie. Przy tym potencjał opiekuńczy rodziny ulega zmniejszeniu, bo stają się one mniej liczne. Temu zjawisku towarzyszy także emigracja zarobkowa. W wielu przypadkach usługi opiekuńcze zapewniane przez gminy, miasta są jedyną formą wsparcia, na jaką mogą liczyć seniorzy w miejscu zamieszkania.

Fundacji „Pod Dębem” los osób starszych nie jest obojętny, a jej działania są nakierowane na poprawę jakości życia osób starszych.

Cele fundacji są bliskie celom firmy Hydrex Diagnostics, który zgromadził wraz z pracownikami kwotę 12 567 zł i przekazał na realizację celów statusowych. Kwota wesprze prowadzone przez organizację działania na rzecz domu pomocy społecznej w Łodzi. Blisko 100 osób starszych zamieszkujących dom żyje w ciężkich i mało komfortowych warunkach. Potrzeby są prozaiczne- od łóżek, po rolety czy też malowanie ścian.

Bo w przypadku seniorów, liczy się każda chwila.

Prezes Fundacji Pod Dębem Erin Dąbska i Prezes Hydrex Diagnostics Michał Jasiński.

© 2018 Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k., ul. T. Zana 4, 04-313 Warszawa